Cắt Laser Tấm Sàng Lọc

Cắt Laser Tấm Sàng Lọc

Gia công cắt lỗ cho tấm sàng thô lọc bột giấy 
Vật liệu Inox 304
lỗ D 2.5-4mm
inox 4-6mm.Gia Công tấm sàng rung lọc bột giấy
vật liệu : Inox 304
khe 1.2 - 1.6mm
độ dày 4mm- 5mm

Sản phẩm dịch vụ cùng nhóm

Gia Công Cắt Laser CNC
Gia Công Laser chính xác cao
Cắt Laser Thép dày
Gia Công Cắt Inox Dày
Gia Công Cắt Laser Inox
Cắt Laser Tôn Mạ Kẽm
Cắt laser lỗ inox,thép hộp
Gia Công Cắt Laser Đồng Nhôm